Thứ ba, 07/04/2020 - 12:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS DÂN TỘC NỘI TRÚ

TRƯỜNG THCS DTNT AYUN PA PHỐI HỢP VỚI ĐỘI PCCC THỊ XÃ AYUN PA  TỔ CHỨC DIỄN TẬP PCCC 

NGÀY 07/10/2017 CB-GV-NV TRƯỜNG THCS DTNT AYUN PA 

PHỐI HỢP VỚI ĐỘI PCCC THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC DIỄN TẬP PCCC 

NGÀY 07/10/2017 CB-GV-NV TRƯỜNG THCS DTNT AYUN PA 

PHỐI HỢP VỚI ĐỘI PCCC THỊ XÃ AYUN PA TỔ CHỨC DIỄN TẬP PCCC