HỌ TÊN

TRẦN THỊ KIM HOA

CHỨC VỤ

TỔ TRƯỞNG TỔ TỰ NHIÊN

 

NĂM SINH :

 

1966