Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú thị xã Ayun Pa tiền thân là Trường PTDT Nội trú huyện Ayun Pa, được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 1990 theo Quyết định số 31/QĐ-UB/TC ngày 30/9/1990 của Ủy ban nhân dân Huyện Ayun Pa. Đến tháng 8 năm 2007 trường chuyển vào trung tâm thị xã Ayun Pa, có diện tích 30 000 m2 với 05 phòng học kiên cố, 02 phòng học bộ môn bán kiên cố, 01 dãy khu ký túc xá 23 phòng ở của học sinh, 01 phòng trực của giáo viên, 01 nhà đa chức năng, 01 dãy nhà hiệu bộ được làm mới 05 phòng năm 2016. Tổng diện tích phòng làm việc 1453m2

Nhà trường đã từng bước xây dựng được đội ngũ giáo viên đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, trường đều có giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp thị xã. Đã có cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt 100%.

Với sự cố gắng của tập thể nhà trường, trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Ayun Pa đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị có phong trào thi đua yêu nước xuất sắc năm học 2012 – 2013” của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Năm học 2013-2014 trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” được UBND Tỉnh bằng khen. Năm học 2015-2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Đ xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương, sự tin yêu của nhân dân trong thị xã, trong năm học 2016 – 2017 và  những năm học tiếp theo, nhà trường thực hiện triệt đ và nghiêm túc Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Nhà trường xác định, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế trí thức. Chính vì vậy, cùng với việc đổi mới nội dung; phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra – đánh giá; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT.

          Nhà trường xác định tự đánh giá chất lượng giáo dục trong Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục của nhà trường. Nếu nhà trường tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, mới có thể xác định được hiện trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, xác định được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo tiêu chí. Từ đó, nhà trường cam kết, từng bước phấn đấu thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng đ nâng cao chất lượng giáo dục.